Marko: työvuorosuunnittelu lähtee työntekijän tarpeesta

1.2.2023

Vuonna 2019 Markon silloinen työkohde, S-ryhmän logistiikkayhtiö Inex Partners, siirtyi Reilan vartioitavaksi. Reilan hän otti mielellään uudeksi työnantajakseen, varsinkin kun hän pystyi edelleen jatkamaan logistiikkayhtiön valvomossa aiempaa työtään. Mielessä siinsi kuitenkin Reilan mahdollistama uralla eteneminenkin.

Markon takaraivossa kytenyt ajatus uran seuraavasta portaasta konkretisoitui maaliskuussa 2020. Hän eteni Inex Partner -asiakkuudessa kohde-esimieheksi. Henkilökohtaisen elämäntilanteen ja haluamansa uuden työnkuvan vuoksi Marko luuli jo Reila-uran päättyvän syksyllä 2021. Häntä kuitenkin pyydettiin Reilan toimistolle joulukuuksi apuun päivittäisiin työjärjestelyihin. Uusi vuosi 2022 tuli ja työt toimistolla jatkuivat vielä parilla lisäkuukaudella. Noiden kuukausien aikana Reilalla tuli auki henkilöstösuunnittelijan paikka. Työkaverin tukemana Marko haki paikkaa.

– Hain ja sain paikan. Näiden kolmen Reila-vuoden aikana on tapahtunut paljon muutoksia työelämässäni. Orastavaan ajatukseen uralla etenemiseen on todellakin vastattu, työvuorosuunnittelija Marko summaa.

Työvuorosuunnittelijan arki on tiimityötä

Markon tehtävänä on suunnitella työvuorolistat kohteisiin, joissa ei ole kohde-esimiestä. Työvuorojen suunnittelun perustyö muodostuu Reilan Seifien viikoittaisesta työvuorosuunnittelusta. Turvarespojen sekä vartijoiden ja järjestyksenvalvojien työvuorolistat tehdään kolmen viikon välein. Kohde-esimiehet vastaavat oman kohteensa työvuorojen sujuvuudesta. Markon kollega hoitaa piirivartioinnin työvuorolistat.

Työnjako on hyvin selkeä työvuorolistojen suunnittelun osalta. Kun arkityötä pilkkoo, niin mukaan tulevat tarkasti toteutettavat yleinen työaikalaki, työntekijöiden kolme eri työehtosopimusta, loma-ajat sekä niiden vaatima tiedonhallinta ja kontrolli. Tiimityöllä asiat hoidetaan oikein.

– Työpäiväni on monipuolinen. Tehtävänäni on auttaa ja tukea kohde-esimiehiä suunnittelussaan. Keskustelemme aloittavista työntekijöistä. Tarkistan, että sopimustunnit täyttyvät, ja ei ole työehtosopimusrikkeitä, Marko kertoo esimerkkeinä yhteistyöstään kohteistaan vastaavien kanssa.

Markon työnkuvaan kuuluvat myös koulutusten suunnittelu ja työvoimatarpeen kontrollointi. Tällöin talon sisäisiä yhteistyötahoja löytyy Reilan rekrytoinnista ja koulutuksesta. 

Työntekijät huomioivaa työtä

Työvuorosuunnittelu lähtee liikkeelle työntekijän tarpeesta. Tiedossa olevat loma-ajat säätelevät suunnitelmaa, mutta äkilliset ja inhimilliset muuttujat on niin ikään huomioitava ja hallittava Markon työssä. Sairauspoissaolot, työntekijän rajoitteet ja toiveet, työntekijän muun elämän asioiden hoito, tai asiakkaiden tarpeiden muutokset, maustavat työvuorosuunnittelua.

– Elämässä on muutakin kuin työ. Toiveet työvuoro-ohjelmaan tulee pääsääntöisesti kentältä suoraan minulle. Pyrin aina toteuttamaan toiveet. Kannustan olemaan yhteydessä ennakoivasti, mikäli mahdollista, muistuttaa Marko vapaiden tarpeesta ja toteutuksesta.

Sairastapauksia varten on varauduttu reservillä. Tiettyjen työntekijöiden kanssa on sovittu työvelvoitevuoroja, jossa kohdetta ei ole ennakkoon määritelty. Tällöin kyseiselle työntekijälle voi tulla oman työkohteen lisäksi tarpeen mukainen sijaistus.

Jos työyhteisön laatumittarina on vastavuoroisuus, niin Reila saa Markon kokemana hyvät lukemat tulokseksi. Reilan työyhteisökin auttaa Markoa ratkomaan äkillisiä tarpeita.

– Täytyy kiittää henkilöstöämme. He ovat hyvällä asenteella paikanneet työkaverin poissaoloa. Vapaalla oleva vartijakin saattaa ottaa omasta tahdostaan sijaistuksen hoitaakseen, kiittää Marko työntekijöitä ja heidän asennettaan.

Yhteispelillä arki sujuu

Markon työhistoria sisältää vuoden 2013 ammattitutkinnon jälkeen useiden vuosien kenttätyö. Hän tuntee alan ja tietää millaista työ on eri kohteissa ja tehtävissä. Onkin luonnollista, että työvuorosuunnittelijan näkökulmana on reilamaiseen tapaan yhteistyö ja vaikuttaminen osaltaan työtyytyväisyyteen.

– Työssäni parasta on, että työni kädenjälki näkyy. Koen, että pystyn omalla työpanoksellani vaikuttamaan vartijoiden työmotivaatioon ja mielenkiintoon työtään kohtaan, Marko kertoo, ja jatkaa:

– Lisäpotkua työhöni saan mahtavasta ja kannustavasta työporukasta. Ja yhteispelihän jatkuu siviiliajallekin, kun olen saanut täältä kavereita työn ulkopuolellekin.

Jatkuuko työkavereiden kanssa yhteispeli vapaa-ajalla tenniksen, sulkapallon vai videopelien ääressä jätetään salaisuudeksi. Mutta se ei ole salaisuus, että koronarajoitusten jälkeen matkustelu kuuluu jälleen Markon ohjelmaan. Vuodelle 2023 on jo pari matkaa varattuna.

Lue myös Markon työstä ennen työvuorosuunnittelijan tehtäviä!

Lue muita työntekijätarinoita