Dekkari ehkäisee varkauksista johtuvaa hävikkiä

Siviiliasuisen Dekkarin eli myymäläetsivän tehtävänä on paljastaa myymälävarkauksiin tai muihin rikoksiin syyllistyneet henkilöt.

Dekkarin toiminta tarkentuu tapauskohtaisesti asiakkaamme kanssa sovittavalla tavalla. Myymäläetsivän liikkuminen ja tarkkailutyö voi kohdentua myymälässä tehtyihin havaintoihin tai tiettyyn aukioloaikaan. Tyypillisesti Dekkarin työ sisältää myös yleiseen turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia. Hän raportoi ennalta ehkäisevästi asianmukaiselle taholle työturvallisuuteen, LVIS-, kaasu- tai paloturvallisuuteen liittyvistä riskeistä.

Henkilökuntaan kohdistuvissa epäilyissä Dekkari toimii asiakkaan erityisohjeiden mukaisesti.

Dekkari on myymälän henkilöstön luottotyyppi, joka pelkällä läsnäolollaan luo turvallisuuden tunnetta. Hän on taho, jonka tiedetään huolehtivan henkilöstön puolesta turva-asioista – oli aiheet konkreettisia varkausepäilyjä tai turvallisuuteen liittyviä teknisiä asioita. Reilalaiseen tapaan, ja kenties vastoin etsivän mielikuvaa, Dekkarimme on sosiaalinen persoona. Myymälän henkilökunnan on helppo omaksua hänet osaksi työyhteisöä.

Ammattilaisemme kertovat työstään ja kuinka heidät on otettu vastaan työkohteessaan.

Ota yhteyttä

Myymälävarkaat kuriin!