Stedi on vartioinnin ja asiakaspalvelun moniottelija

Stedi-palveluvartijamme ovat turvallisuus- ja palvelualan ammattilaisia, joilta sujuu yhtä lailla jämäkkä myymäläturvallisuuden suojelu kuin luonteva asiakaspalvelu.

Stedin työ

Stedin työstä noin 70 prosenttia koostuu turvallisuustehtävistä ja loppu toimipaikkansa muista tehtävistä.

Brändäyksen keskeinen lähtökohta oli erottua omien nimikkeiden kautta turvallisuusmarkkinoilla. -asiakkuus- ja myyntijohtaja Jussi

Stedi takaa turvallisen asioinnin

Stedi eli palveluvartija valvoo toimipaikkansa turvallisuutta ja puuttuu häiriötilanteisiin. Palveluvartija on turvallisuusalan rautainen ammattilainen, joka asiakasläheisellä otteella ennaltaehkäisee ongelmatilanteita ja vahvistaa turvallisuuden tunnetta.

Aina kun turvallisuustilanne sen mahdollistaa, stedi-palveluvartija osallistuu toimipaikkansa tavanomaisiin tehtäviin muun henkilökunnan rinnalla. Helposti lähestyttävältä ja palveluhenkiseltä stediltä myös asiakaspalvelu hoituu luontevasti.

Stedi-palvelu on kustannustehokas tapa huolehtia toimipaikan turvallisuudesta, sillä turvallisuuteen käytetyt resurssit kohdistuvat aina aitoon tarpeeseen. Oikein mitoitetut turvallisuuspalvelut auttavat ehkäisemään vahinkoja ja rikoksia sekä niistä aiheutuvia kustannuksia.

Ota yhteyttä

Tarvitseeko toimipaikkanne palvelevaa turvaa ja lisäkäsiä?

Työntekijätarinat

REILA – työntekijätarina Patrolvartija Rasmus

Parasta on itsenäinen tekeminen Vartijan työstä löytyi helsinkiläiselle Rasmukselle uusi suunta työelämässä. Reilalla hän kokee saavansa tehdä merkityksellistä työtä osana… Lue koko työntekijätarina