Poistari suorittaa toimipaikasta poistuville kassien ja kantamusten tarkastuksen

Poistumistarkastuksilla vähennetään ennalta ehkäisevästi varkaustapauksia ja kehitetään toimintatapoja.

Poistari suorittaa poistumistarkastuksia ennalta ilmoittamatta ja epäsäännöllisesti. Toimipaikasta poistuvan kassit ja muut kantamukset tarkistetaan, ja hallussa olevien tavaroiden omistus tarkistetaan. Mikäli poistuvan henkilön hallusta löydetään ilmiselvästi toimipaikan myynnissä olevaa tai muuta omaisuutta, tarkistetaan kuittien tai pyydetyillä selvityksillä tavaran omistussuhteet.

Tarkastukset tehdään hyviä tapoja noudattaen ja hyvää tarkoitusta korostaen.

Poistarin toiminnalla ennalta ehkäistään epärehellistä toimintaa ja lisätään henkilöstön turvallisuuden tunnetta. Liiketoiminnan kannalta saadaan varkauksilla aiheutettu hävikki minimoitua. 

Poistumistarkastuksista toimitetaan asiakkaalle raportti, josta ilmenee toimenpiteet ja havainnot. Poistarin toimiin voidaan yhdistää muitakin toimia. Palvelukokonaisuus muodostuu asiakkaamme tarpeen mukaan.

Poistarin toimintaa voi myös tukea muun muassa näillä lisäpalveluillamme:

Palvelut

Seifi – turvamyyjä

Seifit turvaavat myymälässä Seifi-palvelu yhdistää ennaltaehkäisevän turvallisuuspalvelun ja myymälän…
Lue lisää
Palvelut

Gaardi – vartija

Gaardi tuo turvaa ja järjestystä Gaardi on turvallisuusalan koulutettu…
Lue lisää

Ota yhteyttä

Mietityttääkö tavarahävikki?

Lari Meronen

lari.meronen@reila.fi
0400 853 393

Jussi Kauppinen

jussi.kauppinen@reila.fi
050 555 6432

Työntekijätarinat

Kohde-esimies Eetu

Hauska tutustua, tämä on minun homma Reilassa! Seuraavaksi esittelyvuorossa on meidän Eetu! Eetu työskentelee järjestyksenvalvonnan kohde-esimiehenä Prisma Tikkurilassa. Eetulla on… Lue koko työntekijätarina
Työntekijätarinat

Kenttäesihenkilö Samu: miten sulla menee? 

Reilan laajentaessa vuoden 2022 keväällä toimintaansa Päijät-Hämeeseen, Samu Sillgren ilmaisi kiinnostuksensa liittyä kotiseutunsa joukkueeseen mukaan. Tuttu toimintaympäristö, aiempi esimieskokemus ja… Lue koko työntekijätarina