Tiivis työyhteisö menestyy

8.7.2024

Sami Juntusen ura S-ryhmässä on vienyt hotellin yöportieerin kesätyöstä Reilan henkilöstöjohtajaksi. Huhtikuussa 2024 tuli viisi vuotta täyteen Reilalla. Miltä viiden vuoden rupeama Reilassa on näyttänyt HR-johtajan silmin?

Samin aloittaessa keväällä 2019 Reila tunnettiin vielä nimellä Rekla. Vahva ja luotettava käteisrahahuollon tuottaja työllisti n. 60 henkilöä. Nyt, kesällä 2024 Reila työllistää yli 700 ammattilaista ja turvallisuuspalvelujakin tuotetaan lähes valtakunnallisesti. Kasvu turvallisuuspalvelujen tuottajana on ollut ennätyksellistä.

– Lähdimme Reilan turvallisuuspalveluiden tuottamisessa nollasta liikkeelle. Meillä ei ollut liiketoimintaa eikä valmiita toimintamalleja. Rahahuollon puolelta meillä oli vahva osaaminen ja kokemus.

Sami pystyi vastuualueensa kehitystyössä hyödyntämään S-ryhmän yhteisiä toimintamalleja ja ohjeistuksia sekä omaa 26 vuoden työkokemustaan, vaikka käteisrahahuolto ja turvallisuuspalvelut olivatkin hotellialalta tulleelle uusia toimialoja.

Turvallisuuspalvelualan uusi toimija lähti liikkeelle startup-yrityksen hengessä.

Läpilyönnin haastetta lisäsi alalle uudet palvelukonseptit, jotka sisälsivät toimialarajoja ylittäviä toimintoja. Tunnettuutta ja työnantajabrändiä ja -mielikuvaa piti alkaa rakentamaan. Tässä oli tietysti vahvasti liittymäpintaa Samin HR-työhön.

– Uusi palvelunäkökulmamme näkyi monissa asioissa, kuten henkilöstön saatavuuden haasteissa.

Pohjana kehitykselle oli kuitenkin olemassa Reilan toimintakulttuuri ja käteisrahahuoltopalveluiden ansaitsema asiakkaiden luottamus.

– Lähdimme kehittämään tiiviin organisaatiomme yhteisvoimin toimintaamme.

Kaikki saavat puhua

Reilan toimintoihin luotiin systematiikkaa ja perusteellinen työ alkoi näkymään positiivisesti henkilöstön saatavuudessakin. Reila Palvelut Oy pääsi kasvun tielle.

Vuoden 2020 keväällä alkanut korona-aika oli monelle toimialalle ja monille ihmisille traagista aikaa.

– Meidän liiketoimintaamme ja kysyntäämme se kuitenkin vaikutti monella tapaa myös positiivisesti. Henkilöstön saatavuuskin parani ja toiminta jatkoi kasvuaan.

Reilan kasvu ja kehitystyö on kantanut hedelmää. Liikevaihto on kasvanut ja kannattavuus parantunut vuoden 2023 aikana ja hyvä tahti on jatkunut vuonna 2024.

Myönteinen kehitys näkyy henkilöstöhallinnossa monella tavalla: työvoiman saatavuus on edelleen parantunut, henkilöstön vaihtuvuus on pienentynyt, sairauspoissaolojen määrä on laskenut… Mistä hyvä kehitys ja kiinnostus Reilaa kohtaan kumpuaa?

– Kasvukipujakin on toki ollut, mutta organisaatiomme on oppinut ja kehittynyt. Ymmärrämme koko ajan paremmin toimintaympäristöämme, kehittämme liiketoimintaamme ja kulttuuriamme – olemme ennen kaikkea asiakaspalvelijoita. Meillä on avoimen vuorovaikutuksen kulttuuri ja ihmiset uskaltavat puhua.

Henkilöstöstä ja heidän työhyvinvoinnistaan vastaava Sami muistuttaa, että avoimesta kommunikoinnista on pidettävä kiinni kasvun ja arkityön keskelläkin.

– Puhumme esihenkilöiden kanssa, miten saamme yhteisöllisyyden pidettyä ja kentällä työskenteleville viestit siitä, että arkipäivän työhön on tukea ja turvaa saatavana. Meidän pitää muistaa, että myymälävartioinnissa on iso vastuu ja päätökset on tehtävä nopeasti, ja useimmiten yksin.

Hyvä työarki peruspilarina

Työvoiman veto- ja pitovoiman parantuneessa tilanteessa Samin huomio kohdistuu esihenkilöihin ja heidän positiiviseen vaikutukseen työhyvinvoinnin lisäämisessä.

– Työsuhde-edut ja palkinnot ovat tietysti hyviä asioita. Tärkeintä kuitenkin on, että perusasiat ovat kunnossa.

Reilalla on henkilöstön palkitsemismallit, S-ryhmän kattavat työsuhde-edut ja työterveyspalvelut, mutta Sami listaa arjen työhyvinvoinnin peruspilareina työvälineet, työympäristön, työkaverit ja työn merkityksen.

– Kiitetty keskusteleva työkulttuuri on myös tärkeä osa työhyvinvointiammekin.

Lähihistoria osoittaa, että erilaiset tapahtumat voivat vaikuttaa fyysisesti ja henkisesti yritysten ja ihmisten toimintaan. Miten Reilassa suhtaudutaan tulevaisuuteen ja mahdollisiin muutoksiin?

– Tekemisen pitää suunnitelmallista, systemaattista ja mahdollisimman tasalaatuista. Luodun pohjan kannattelemana voidaan reagoida tai ennakoida tulevaa. Mutta meidän on huolehdittava, että kehitys jatkuu Reila-hengessä tilanteiden muuttuessakin.

Lue myös Samin aiempi tarina:

Tuntuisiko Reila sinun työpaikaltasi?

Lue muita työntekijätarinoita