REILA – työntekijätarina yksikön päällikkö Lauri

9.11.2022

Lauri on omalla alallaan Reilassa

Turvallisuusala on tullut Laurille tutuksi ruohonjuuritason vartijan ja asiantuntijan työstä lähtien. Käytännön kokemus, yhdistettynä oikeustradenomin koulutukseen, antaa tukevan pohjan tehdä turvallisuustyötä jälleen uudesta näkökulmasta. Hämeen ja Pohjois-Karjalan alueen turvallisuuspalvelut ovat yksikön päälliköllä hyvissä käsissä.

Lauri Niemi aloitti turvallisuusalan työt vuonna 2011. Vartijan ammattitutkinnon hän hoiti aikanaan oppisopimuskoulutuksena täydentääkseen osaamista, mutta aloitti alalla työskentelyn lyhyillä vartijakursseilla. Työt mm. portsarina, vartijana ja turvallisuusjärjestelmien myyjänä kerryttivät kokemuspankkia ja tietoa alalta. Itsensä kehittämiseen satsaavana henkilönä Lauri kuitenkin halusi laajentaa edelleen näkökulmaa. Vaihtoehtoina oli kaksi eri AMK-tutkintoa.

”Päädyin oikeustradenomin koulutukseen. Vaihtoehtona oli Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomikoulutus. Koin turvallisuusalalla eri tehtävissä työskennelleenä juridiikkanäkökulman antavan minulle enemmän uutta tietoa”, kertaa Lauri koulutusvalintaansa.

Nykyisessä työssä yksikön päällikkönä Lauri pääseekin laajalti soveltamaan koulutusta ja oppeja. Turvallisuusala on viranomaisvoimin tiukasti ohjattua ja valvottua. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, poliisihallituksen ohjeistukset ja yleiset turvallisuusmääräykset pitää osata tulkita oikein.

”Olen saanut lakitekstien tulkitsemiseen hyvät eväät. Kertyneen tiedon ansiosta viranomaisyhteistyö on sujuvaa, kun ymmärtää lain käytännön soveltamisen. Vastuuni Reilassa sisältää myös liiketoiminnallisten näkökulmien huomioimisen. Oikeustradenomin koulutus oli vastaus siihenkin tarpeeseen”, kertoo Lauri.

Yhteistyön työyhteisö

Turvallisuusalaa uudistava toiminta näkyy myös henkilökunnan toiminnassa. Ideoita, tietoa ja kokemuksia jaetaan henkilöiden ja eri henkilöstöryhmien välillä.

”Talon tapaan kuuluu ideoida ja kehittää. Yhteydenoton syynä ei tarvitse olla jokin akuutti työtilanne”, kertoo Lauri Reilan sisäisestä yhteydenpidosta.

Esimerkkinä keskinäisestä yhteistyöstä toimii kommunikointi Laurin työkaverin, kenttäesihenkilön Samun kanssa. Hänen kanssaan Lauri vaihtaa kuulumisia tiiviisti sparrailun ja mielipiteiden vaihdon merkeissä. Samu on Lauria enemmän kohteissa työskentelevien kanssa tekemisissä, joten operatiivisen toiminnan käytännön kuulumiset välittyvät näin myös aluevastaavalle tehokkaammin.

”Samulta saan usein vastauksia mieltä askarruttaviin asioihin. Ehkä meidän taustamme operatiivisesta työstä ja esimiehinä yhdistävät meitä.”

Rehdin meiningin mukaisesti molemmilla on vara myöntää olleensa väärässä.

”Jos tätä kysytään Samulta, niin hän on tietenkin täysin eri mieltä työkaveruudestamme!”

Luottamus luo positiivista ilmapiiriä

Lauri kokee, että Reilassa voi kokea luottamusta työnantajan suunnalta. Työpäivän voi rytmittää itse ja sisäinen kommunikointi on rentoa. Vaikka turvallisuusalan hallinnoiminen sisältää byrokratiaa, se ei näy reilalaisuudessa.

”Parasta Reilassa on oman osaamisen ulosmittaaminen ja luottaminen. Yhteydenotot ovat ennemminkin kuulumisten kysymistä, ei suorittamisen valvomista. Tunnen, että työntekijöistä huolehditaan, eikä kukaan jää yksin.”

Perinteinen vartijatoiminta näyttäytyy ulospäin usein jäyhänä toimintana, jossa koetaan henkilön auktoriteetin kokevan kolauksen turhasta puhumisesta. Lauri kertoo, millä tolalla Reilan osalta asia on:

”Sanoisin, että sosiaalisuus on meidän ihmisten luontainen piirre. Se kumpuaa työelämässä hoksatusta asiasta, että usein puhuminen riittää toimenpiteiden hoitamiseksi. Se heijastuu myös keskinäisessä kanssakäymisessämme. Käymme yhdessä syömässä ja harrastelemassa. Emme ole vain klo 8:n aamuhuomenen ja klo 16 ”nähdään huomenna” -varassa.”

Kasvavaa yritystä ja hyvää meininkiä Lauri on muistanut liputtaa myös suositteluiden muodossa tuttavapiirissäänkin.

Turvallisuusalan työn merkitys ja tarve kasvavat koko ajan. Tuleeko merkityksellisyyttä ajateltua arjen tiimellyksessä tai miten työn merkitys näkyy yrityksen sisäisessä toiminnassa?

”Työni merkityksellisyyttä arvioin muiden ihmisten kautta. Portsarina ja vartijana tuli mietittyä miten vaikutan asiakkaiden ja muun henkilökunnan turvallisuuden tunteeseen.”

Kokemukseensa pohjautuen Lauri pyrkii esimiehenä osoittamaan arvostusta kollegoita ja työnantajaa kohtaan, jatkamaan Reilan luottamuksen osoittamisen ketjua.

”Luotan omaan osaamiseeni ja haluan lunastaa lupaukseni ja vastata työantajani osoittamaan luottamukseen – ja myös jakamaan viestiä samassa hengessä.”

Ammattilainen tarkkailee, mutta työt tehdään työaikana

Pääseekö koira karvoistaan vapaa-ajalla? Jälleen tullaan, ehkä työnkin muokkaamana, Laurin luonteen piirteeseen, joka kulkee mukana kelloajasta tai paikasta välittämättä.

”Olen tottunut olemaan tarkkaavainen, ja saatan katsella varsinkin uudessa paikassa ovatko hätäpoistumistiet vapaita. Samoin yleisellä paikalla ollessa tulee normaalia tarkkaavaisemmin seurattua ihmisten käytöstä ja tekemisiä.”

Turvallisuusalalla työskentelevää sitoo tiettyjen asioiden salassapito, mutta jos lähipiirikin on suurelta osin samalla alalla ja jopa työpaikassa, kulkeutuvatko työasiat vapaalle?

”Pyrimme kaikki tietoisesti varmaankin välttämään työasioiden käsittelyä vapaalla ja osaamme erotella vapaa-ajan erilleen työstä. Samalla alalla ja työpaikassa olevien kanssa on toki helpompi kysellä mielipiteitä ja ajatuksia itseään askarruttaviin työasioihinkin alan monimuotoisuuden vuoksi. Sosiaalisena ihmisenä kavereita löytyy toki myös alan ulkopuolelta, jolloin alan mietteistä pääsee vielä tehokkaammin irtautumaan.”

Lue muita työntekijätarinoita